Różne rodzaje kredytów !

Poradnik finansowy Pożyczka Lokalna

Co raz częściej w dzisiejszych czasach potrzebujemy, pomocy finansowej w postaci kredytów. Warto zapoznać się z kilkoma ich rodzajami i wiedzieć jaki kredyt przeznaczamy na jaki cel.

Kredyt konsumpcyjny jest to kredyt, który udziela osobom bank na określone potrzeby, a spłata jest uzgadniana indywidualnie z bankiem. Zabezpieczeniem takiego kredytu najczęściej są: dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób. Wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty osoby, która taki kredyt bierze. Najczęstszymi powodami zaciągania kredytów jest tzw. życiowa konieczność, lub chęć szybkiego dostępu do środków finansowych w celu pozyskania środków na opłacenie wydatków ( np: remont mieszkania).

Stopa lombardowa (kredyt lombardowy) jest to określenie ceny, po której bank centralny udziela bankom pożyczek, pod zastaw papierów wartościowych. Kwota tego kredytu nie może być większa niż równowartość 85 % papierów wartościowych obciążonych zastawem. Stopa kredytu lombardowego jest określona przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie kredyt lombardowy naliczany rocznie wynosi 4, 50 % (dane maj 2013).

Kredyt obrotowy jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie aktualnej działalności danego przedsiębiorstwa (zakup wyposażenia). Finansują one działalność eksploatacyjną kredytobiorcy, są to kredyty krótkoterminowe, których okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy, Są jednak udzielana np: kredyty na zapasy sezonowe(działalność eksploatacyjna na dłuższy okres).

Kredyt towarowy (nazywany kredytem kupieckim lub handlowym) jest to postawienie do swobodnego rozporządzania towarów, które są przedmiotem wymiany rynkowej. Ma on miejsce w momencie, gdy transakcja kupna-sprzedaży zamienia się w stosunek kredytowy ze względu na odroczony termin spłaty. Kredyt daje możliwości prowadzenia działalności handlowej, gdy zaistnieje sytuacja iż nabywcy nie mają środków finansowych, aby kupić towar w czasie oferowania go do sprzedaży, a sprzedawcy nie mogą znaleźć nabywców, którzy niezwłocznie mogą zapłacić za towar gotówką.

Kredyt towarowy jest krótkoterminowy. Sprzedaż, która jest realizowana w kredycie kupieckim, może być zabezpieczona polisą ubezpieczeniową. Sprzedaż ratalna (jest szczególną formą kredytu towarowego udzielaną przez bank, konsumentowi końcowemu w której pośredniczy instytucja finansowa oraz sprzedawca).

Z taką informacją pozostaje iść po kredyt do banku i realizować swoje założone cele.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o