Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Poradnik finansowy

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym jednocześnie program obejmie lata 2020-22, natomiast jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w ostatniej sytuacji zaopiniuje Komisja Wspólna Poziomu i Samorządu Lokalnego na najkrótszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt oraz młodzieży niepełnosprawnej w pozostałych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła wziąć młodzież z niepełnosprawnościami, przygotowująca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia publiczne i zawodowe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czyli po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest ostatni. W latach poprzednich był on już prowadzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który planuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest ostatni. W latach poprzednich był on już prowadzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz zawsze w związku z obecnym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do przyjęcia uwag są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o modyfikacji formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Poziomu i Samorządu Terytorialnego nie był co do niego ogromniejszych uwag i pozytywnie go zaopiniował.

– Na etapie konsultacji mieliśmy małe badania i uwagi do zaproponowanych rozwiązań, ale po ich czymś na najwyższym zespole w systemie obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Nazywa to, że na zaplanowanym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie przyjęty.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak również trenowania w zawodach, w ostatnim przepisów do kształcenia specjalnego, przyjętych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i nauczenia, a dodatkowo materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, chodzących do szkół ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Razem z nim dofinansowanie ma mieć:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością trudną w tytule małym lub wielkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, chodzących do grupy specjalnej ćwiczącej do rzeczy;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tymże z afazją, z autyzmem,
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego sposobu, chodzących do szkół branżowych Także dodatkowo II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tymże z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego sposobu, chodzących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a jeszcze klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o