Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji ogólnej i dochody z urzędu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w liczbom kwartale 2020 r.

Poradnik finansowy

Kwoty subwencji ogólnej i zyski z tytułu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w wczesnym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wiedzę o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i materiałach podanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów z tytułu PIT, gdyż w układzie nieuchronnego wstrząsu w samorządowych finansach może się okazać, że przez każdy czas odpowiednich nie zobaczymy.

Wiedzę o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów oraz województw i materiałach podanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 r. Ministerstwo Finansów zwróciło na naszej właściwości internetowej. W opublikowanych zestawieniach dane są kwoty części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej (przeprowadzenie w I kwartale i projekty na cały rok 2020), dochody JST z tytułu startu w podatku dobrym od osób fizycznych, a ponadto wpłatach na grupa równoważącą subwencji ogólnej (przeprowadzenie w I kwartale i projekty na cały rok 2020).

Wydane przez resort dane publikujemy w sum w terenie „multimedia”. W układzie stworzonego przez epidemię tąpnięcia w roli a jego niezbędnych produktów dla dochodów samorządów, warto zwrócić uwagę na zorganizowane przez nie w wczesnym kwartale zyski z PIT (w współczesnym terminie skutki ekonomiczne epidemii również nie okazały się w pełnej rozciągłości, gdyż do połowy marca gospodarka normalnie funkcjonowała), bo że się okazać, że zyskanie ich na całym poziomie w bieżących kwartałach może żyć wyjątkowo wymagające, albo nawet niemożliwe.

– Tak tak to, co się w tej chwili dzieje, przypomina drogę na rowerze, kiedy ktoś daje nam patyk w przednie koło. Nagle lecimy, również nie spadliśmy, nic nas dotąd nie boli, tylko za chwilę obecny upadek nastąpi – tak łatwo opisywał obecną sytuację prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

A więc trzymając się tej metafory, przed nieuchronnym upadkiem do budżetu Wrocławia tytułem dochodów PIT w wczesnym kwartale bieżącego roku trafiło 248,6 mln zł, Bydgoszczy – 87,6 mln zł, Lublina – 88,5 mln zł, Łodzi – 196,8 mln zł, Krakowa – 301,8 mln zł, 1,046 mld zł, Opola – 39,2 mln zł, Rzeszowa – 51,7 mln zł, Białystoku – 73,8 mln zł, Gdańska – 158,6 mln zł, Katowic – 98,4 mln zł, Kielc – 51 mln zł, Olsztyna – 47 mln zł, Zielonej Góry – 195,7 mln zł, Poznania – 203,5 mln zł, Szczecina – 105,8 mln zł.

W połowie lipca powinniśmy natomiast dowiedzieć się, jak bolesny będzie ów prognozowany przez prezydenta Truskolaskiego „upadek”.

zobacz również Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o