Przedmiar - nierespektowany składnik kosztorysów

Przedmiar – nierespektowany składnik kosztorysów

Biznes

Odwołując się do podręczników kosztorysowania, przedmiar stanowi zestawienie obejmujące rodzaje i ilości robót, przewidywanych do wykonania razem z ich szczegółowym opisem (bądź wskazaniem podstaw na bazie których można sporządzić opis) oraz wyliczenia sporządzone w oparciu o dokumentację techniczną.

 

Zasady sporządzania przedmiaru

Jednym z wymogów stosowanych w przedmiarze jest technologiczna kolejność robót budowlanych. Natomiast w przypadku ilości robót ustalanych z natury, używa się pojęcia „odmiar”. Przedstawione zagadnienie nie oddaje ważności funkcji przedmiaru. Wiele kontrowersji budzi wymóg kolejności technologicznej. Czy zasypywanie wykopów fundamentowych powinno odbywać się, po wykonaniu pokrycia dachu papą? Dodatkowo należy pamiętać, że przedmiar powinien obejmować wszystkie niezbędne, technologicznie czynności oraz ich ilość. Dlatego powinien być sporządzony, w taki sposób, aby w największym stopniu uniemożliwiał popełnienie błędu, rachunkowego czy błędu związanego z pominięciem określonych czynności.

Przedmiary a kosztorysy

Przedmiary, a w konsekwencji kosztorysy powinny przede wszystkim umożliwić na jednoznaczne określenie odcinka robót, co skutkuje umieszczeniem szczegółowego opisu, a nie tylko zapisu liczbowego. W zależności od rozmiaru inwestycji jest to bardzo istotna kwestia. Kiedy mamy do czynienia z kosztorysem, który obejmuje całość robót, wyodrębnienie określonego etapu nie jest żadnym problemem. Wielokrotnie zdarza się, że po sporządzeniu kosztorysu inwestor, zaczyna ograniczać zakres prac, ze względu na wysokie koszty inwestycji. A korekta kosztorysu, w której nie występuje uszczegółowiony przedmiar, jest bardzo czasochłonna, nawet dla kosztorysanta, który ją wykonał.

Kosztorysant a przedmiar

Kosztorysant, który przystępuje do wykonywania kosztorysu, musi pamiętać o podzieleniu rodzaju robót budowlanych na działy, zgodne z ich określoną specyfikacją. Podział ten ma charakter umowny. Zwykle obejmuje takie elementy jak: roboty budowlane, ściany, stropy, elementy żelbetonowe, roboty wykończeniowe i wiele innych. Warto pamiętać, że nie jest to podział stale obowiązujący i w zależności od niektórych sytuacji, można przyjąć inny układ. Zrobienie bilansu dotyczącego mas ziemnych, staje się możliwe po wykonaniu przedmiarów prac, jakie zostaną wykonane w gruncie (fundament, podłoga na gruncie) i w tym przypadku ułatwienie wykonywanych prac jest raczej nieznaczna. Jednak inaczej to wygląda w przypadku stropów czy ścian. Nie wchodząc w szczegóły, w zdecydowanej większości przypadków, powierzchnia obejmująca warstwy podłogi, posadzki oraz tynki na stropie, będzie taka sama.

Korzyści przedmiaru

Korzyści wynikające z przedmiaru to przede wszystkim ułatwienia wyliczeń. W przypadku robót murowanych odpowiedni zapis przedmiaru likwiduje konieczność podwójnego obliczania dla tych samych powierzchni. Docenienie istotności przedmiaru w kosztorysowaniu potrafi zaoszczędzić czas i ułatwia prace nie tylko kosztorysantowi.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony: http://www.techbud.waw.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o