Użytkownicy Banku PKO BP ofiarą ataku cyberprzestępców

Klienci banku PKO BP stali się ofiarami ataków cyberprzestępców. Otrzymywali fałszywe SMS-y o nieuregulowanych płatnościach co skutkowało w efekcie logowaniem się na spreparowane strony internetowe oraz kradzieżą ich poufnych danych. Dzięki takim zabiegom cyberprzestępcy mają możliwość do przejęcia konta ofiary i wypłacenia ich pieniędzy.

Continue Reading